jueves, 24 de marzo de 2011

LIBROS DE TEXTO DIXITAIS


Para o próximo curso 2011-2012, os alumnos do terceiro ciclo do ensino primario (5º e 6º) poden comezar a traballar con material multimedia dos novos libros que desenvolveu Dixital Texto sobre temas diversos: Lingua Española e Literatura, Coñecemento do medio natural , social e cultural e Matemática.
Animacións, recursos audiovisuais, esquemas e mapas interactivos, actividades e exercicios están totalmente contextualizadas no contido, e sempre cumpren unha función didáctica.
Ademais destes libros de "Dixital Texto", tamén podemos contar coa dixitalización que nos ofrecen outras editoriais como Santillana ou Anaya entroutras.