jueves, 4 de febrero de 2010

"PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA"

A editorial Brief pon nas nosas mans un programa para mellorar a educación alimentaria durante a infancia e preadolescencia axudando a crear actitudes positivas cara os alimentos e bos modais que persistan durante os anos.
O programa "A mesa y los buenos modales" está diseñado para proporcionarnos unha información básica sobre os alimentos, sobre o comportamento na mesa ou ensinarnos valores coma o respeto, a xenerosidade...
Moi bo para traballar nas sesións de titoría e imprescindible para os centros nos que teñan comedor escolar.